20190822_002950.jpg

Hvem var Luihn?
Fattiggutten, som mot alle odds, trass i motgang og elendighet, ble Håndverker- og Industriforbundets far og varamann til Stortinget for Kristiansand, ble født utenfor
ekteskap i Kristiania i 1824.
Hans mor ville ikke vite av ham, og han tilbrakte sine første år hos mormoren i Kongsvinger. Han måtte tidlig dra avsted for å søke arbeid, og levde i mange år en
omflakkende tilværelse i Kristiania, hvor han forsøkte å livnære seg som sjauer på bryggene, murerhåndlanger og tjenestegutt.
Da han etter noen år oppsøkte mora, som hadde blitt gift i Kristiansand, ville hun fortsatt ikke vite av ham, og han lovde henne å reise fra byen. Flere år fulgte, der han blant
annet forsøkte seg som skomakerlærling. Da han for andre gang reiste til Kristiansand, nektet han å reise derfra igjen.
Mora introduserte sin uekte sønn for sin nye mann, som faktisk likte denne gutten, og tok ham inn i varmen. Her var det også han fikk avlagt sin svenneprøve som skomaker.
Det var i denne perioden han tok navnet Luihn, et navn han selv konstruerte seg etter farens navn Louis Guldbrandsen.
Han ble gift og fikk fire barn, tok mesterprøven, og åpnet sin egen butikk, som utviklet seg til å bli byens største skotøymagasin. Han fikk etter hvert en stor kundekrets, og var godt likt av alle. Det vanket kommunale verv, og han ble formann i Håndverkerforeningen. Han ivret for et samarbeid mellom industri og handverk, og regnes som Håndverker- og Industriforbundets far.
Hans første kone døde tidlig, og han ble etter noen år gift på ny. Han stod ribbet tilbake etter bybrannen i 1892, og tilbrakte sine siste år på Haandverkernes Aldershjem, som
han selv hadde kjempet for å få etablert.
Hans Jacob Luihn døde den 14. november 1909, 86 år gammel, men hans minne vil leve lenge blant oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et ganske utrolig bygg
Handverkeren ligger midt i Kvadraturens geografiske midtpunkt, markert med et hjerte i fortauet utenfor. Byens mest sagnomsuste bygning har en lang og spennende
historie, og har opp igjennom årene rommet mølle privatboliger, dansesal, auksjonslakale, og brennevinsut-skjenking.
Her har vært holdt religiøse møter i raskt skifte med gjøgleropptredener, bank og, ifølge ryktene, bordell.
For riktig lenge siden var det her Kvadraturens eneste lilleie llknatt stod, til stor glede for akende unger vinterstid. Men her var det også Kagen stod, byens marterpell.
Her ble mang en småkjeltring eller tyv straffet på de mest barbariske måter. I dag er Kagefjellet bare synlig som en stein i fortauet utenfor hovedinngangen, og som
en skrent inne i Restauranten.
Bygget unnslapp den store bybrannen i 1892, og rommet i dagene etterpå Spareskillingsbankens virksomhet. Men Håndverkerens historie begynner mye tidligere. Fart i eiendommens økonomi ble det først da stiftsprost Støren i 1801 solgte tomten til Andreas Heyerdal, som var en mektig mann med forbindelser. Han bygde vind-møllen "Den Gode Hensikt", en kjempe av en hollandsk åttekantet mølle i fire etasjer. Men lønnsomheten var dårlig, og i 1823 solgte han eiendommen med stort tap.
Bygget skiftet eiere mang en gang utover på 1800-tallet. Blant disse var Søren Mosfjeld og Ole Petter Olsen, som begge var med på å gjøre eiendommen til et omdiskutert
forlystelsens tempel. Etter dem overtok Håndverker-foreningen eiendommen, og i årene etter århundreskiftet var det Spareskillingsbanken som holdt til i lokalene.
Kaptein Vogt, som var oldebarn av den tidligere eier Heyerdal, kjøpte eiendommen i 1917. I hans eie ble eiendommen kraftig bygget ut og forandret. I følge Vogt
selv, brukte han hele 900 000 kroner på prosjektet. Men han ble hardt rammet av krakket, og den såkalte nikkelkrisen som fulgte fire år senere, førte til at hele fam-
ilien Vogt dro pengelens og beskjemmet fra Kristiansand. I den livlige mellomkrigstida er igjen Handverker- oreningen eier, og bygningen rommer selskapslokale og
restaurant. I mai 1940, da krigen kom til Norge, ble Håndverkeren brukt av tyske offiserer som forlystelses-sted. I 1948 dannes Vindmøllen AS, som den dag i dag
driver restaurantvirksomhet i bygget.